Solbacken tomt 19 – Klövsjö 5:684

Område: 1318 kvm

Område: 1395000

Vad får jag bygga?

Tomten får bebyggas med högst 140 kvm byggarea på en friliggande huvudbyggnad och 60 kvm för en komplementbyggnad ( t.ex. garage). Huvudbyggnaden får innehålla högst två (2) lägenheter.

Den tillåtna nockhöjden är 7,8 meter över befintlig marknivå, beräknad på markens ursprungliga medelhöjd runt huset. Det ger möjlighet att bygga hus i ett plan med loft. Byggnadshöjden för komplementbyggnad/er är 3,5 meter. Byggnader får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter.

Val av hus

Grundläggande är att huset ska smälta in i naturen, såväl på sommaren som på vintern. Huset skall anknyta till Jämtländsk byggnadstradition med modifierade detaljer. Därför ska huset ha en fasad av trä, som ska målas i dova färger. Takbeläggningen ska vara matt svart eller grå. Taket ska ha en taklutning på mellan 25 och 35 grader. Skälen till detta är såväl estetiska som praktiska. Du bygger i en snörik trakt, där 1–1,4 meter snö kommer att belasta taket. Det ställer stora krav på den bärande konstruktionen. Taklutningen gör det också lättare att skotta taket, om det ändå skulle behövas.
När vi ändå är inne på snömängder kan det vara bra att tänka på att det ska finnas plats för snöupplag på tomten för parkering och gångvägar till huset.

Tomtpriset inkluderar inte anslutningsavgifter för vatten, avlopp och el.

Vi har en husfabrik mellan Storhogna och Klövsjö. Hämta inspiration eller beställ ett hus som passar din tomt – läs mer på www.storhognatrahus.se.