Klövsjö 5:623

Område: 948 kvm

Område: 1395000

Tomten får bebyggas med friliggande hus eller parhus. För friliggande hus får huvudbyggnad uppta högst 140 kvm. Komplementbyggnaden/er (max 2 st) får uppta totalt 60 kvm.

Bygger du parhus är tomten delbar och du kan få två lagfarter. För parhus får huvudbyggnaden uppgå till sammanlagt 180 kvm (90+90). Därutöver får komplementbyggnad/er om max 40 kvm (20+20) byggas. Högst två lägenheter per tomt. Högsta tillåtna nockhöjd är 7,8 m över befintlig marknivå.

Tak skall ha en lutning på minst 25 och högst 35 grader. Takbeläggning skall vara matt svart eller grå. Fasadmaterial skall utgöras av trä. Fasaden skall målas i mättade, ej ljusa kulörer. Utformning av byggnader skall ske med anknytning till Jämtländsk tradition med modifierade detaljer.

Priset inkluderar kommunalt VA och el för ett hushåll.
Fiber fram till tomtgräns.

Ring Peo 070-211 62 38 eller e-posta: peo.conic@storhognafjallby.se