Ski in-ski out-tomter på Solsidan

Planbestämmelser

Vad du får och inte får bygga regleras av planbestämmelserna i detaljplanen. Planbestämmelserna utgör den formella grunden vid hanteringen av bygglov. Här nedan följer en förenklad och förklarande tolkning av planbestämmelserna. En light-version om man så vill.

Val av tomt

I området finns tomter på mellan 1000 och 1400 kvadratmeter (kvm). Det ger dig stor frihet att placera byggnaderna så att den strålande utsikten kan tas tillvara på bästa sätt.

De restriktioner som finns är att byggnaderna skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen mot granne. Mot vägen gäller 6 meter.

För att bevara miljön och naturen så långt som möjligt finns det några restriktioner att ta hänsyn till. För att inte hindra vilda djur från att passera genom området så får du inte sätta upp staket runt tomten. För att behålla den ursprungliga naturen så mycket som möjligt, så får du inte heller avverka träd i onödan. Det är ju dessutom så vackert med snötyngda träd på vintern.

Vad får jag bygga

Tomten får bebyggas med högst 160 kvm byggarea som du fritt kan fördela på en friliggande huvudbyggnad och en  komplementbyggnad ( t.ex. garage). Huvudbyggnaden får innehålla högst två (2) lägenheter.

Den tillåtna nockhöjd nockhöjden är 7,8 meter över befintlig marknivå, beräknad på markens ursprungliga medelhöjd runt huset. Det ger möjlighet att bygga i huset i två våningar. Byggnadshöjden för komplementbyggnad/er är 3,5 meter. Huvudbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och för komplementbyggnaden gäller 1 meter.

Val av hus

Grundläggande är att huset ska smälta in i naturen, såväl på sommaren som på vintern. Huset skall anknyta till Jämtländsk byggnadstradition med modifierade detaljer. Därför ska huset ha en fasad av trä, som ska målas i dova färger. Takbeläggningen ska vara svart eller grå. Taket ska ha en taklutning på mellan 25 och 35 grader. Skälen till detta är såväl estetiska som praktiska. Du bygger i en snörik trakt, där 1-1,4 meter snö kommer att belasta taket. Det ställer stora krav på den bärande konstruktionen. Taklutningen gör det också lättare att skotta taket, om det ändå skulle behövas.

När vi ändå är inne på snömängder kan det vara bra att tänka på att det ska finnas plats för snöupplag på tomten för parkering och gångvägar till huset.

Övrigt

I fritidshusområden som detta gäller generellt att kommunen inte har ansvar för t.ex. vägarna. Det innebär att fastigheterna ingår i Storhogna Vägförening och Storhogna Centrala Miljösamfällighetsförening.